KWR Watercycle Research Institute

Illustraties bij de ‘Freshmaker’

In opdracht van KWR Watercycle Research Institute ontwierp ik in 2015 een serie illustraties bij een project over ondergrondse waterberging voor agrarische bedrijven (de ‘Freshmaker’).
De wens was om met ruimtelijke illustraties te laten zien hoe een tuinder in het westland het probleem van watertekort in tijden van droogte kan oplossen door regenwater in de ondergrond op te slaan.

 

 

In de winter (rechtsboven) wordt hemelwater opgevangen in een ondergronds bassin.
’s Zomers (daaronder) kan het water naar boven worden gepompt om de gewassen te bewateren.
De illustratie links toont het systeem op het terrein van de teler.

Ontwerp embleem voor The Circonomist

In opdracht van KWR Watercycle Research Institute ontwierp ik in 2018 een embleem voor het online magazine The Circonomist: een gratis toegankelijk online krant voor vak- en wetenschappelijk nieuws over de Nexus ‘water, energie en voedsel’ in de circulaire economie.
Het is een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven en kennisinstituut KWR.

In het ontwerp zijn de verschillende elementen verwerkt: water, energie, voedsel enerzijds en de brug tussen wetenschap en praktijk anderzijds.