KWR Watercycle Research Institute

Illustraties bij de ‘Freshmaker’

 

In opdracht van KWR Watercycle Research Institute ontwierp ik een serie illustraties bij een project over ondergrondse waterberging voor agrarische bedrijven (de ‘Freshmaker’).

De wens was om met ruimtelijke illustraties te laten zien hoe een tuinder in het westland het probleem van watertekort in tijden van droogte kan oplossen door regenwater in de ondergrond op te slaan.

In de winter (boven) wordt hemelwater opgevangen in een ondergronds bassin.
’s Zomers (midden) kan het water naar boven worden gepompt om de gewassen te bewateren.
Onderste illustratie toont het systeem op het terrein van de teler.

→  opdrachtgever KWR
→  jaar 2015